Informeel contact

Informeel contact  Zaken die voor ons als school vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor ouders niet altijd. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u vragen of zorgen heeft en daarover verduidelijking wilt. De directie staat geregeld ’s o...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en het team en komt circa zes keer per jaar bijeen. De MR behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en heeft invloed op het schoolbeleid. Daartoe voert de MR overleg met ...

Lees verder

AC

AC

Activiteitencommissie  De activiteitencommissie is samengesteld uit ouders die het leuk vinden om de school te helpen bij het organiseren van activiteiten. De commissie vergadert zes tot acht keer per jaar en wordt voorgezeten door&nb...

Lees verder

Contact met ouders

Contact met ouders

Informatiemiddag/-avondDeze avond vindt plaats in het begin van het schooljaar. De datum vindt u in de informatieagenda. Tijdens deze middag/avond krijgt u een kijkje in de klas van uw kind(eren). Samen met uw kind loopt u door de klas en krijgt u uitleg ...

Lees verder

Speelmiddag kind/ouder in de groepen 1/2

Speelmiddag kind/ouder in de groepen 1/2

Iedere kleutergroep heeft eens in de maand een speelmiddag gepland staan. Tijdens deze middag zijn ouders/verzorgers van harte welkom om samen met hun kind te spelen. Het experimenteren, onderzoeken en ontdekkend aan de slag zijn met speelgoed staat die m...

Lees verder

Kijkje in de klas

Kijkje in de klas

Een aantal keer in het schooljaar krijgt u de gelegenheid om mee te kijken in de klas van uw kind(eren). De reguliere lessen worden dan gegeven en u mag als ouder plaatsnemen in de klas en ervaren hoe het voor uw kind(eren) is om les te krijgen bij ons op...

Lees verder


Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl