Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en het team en komt circa zes keer per jaar bijeen. De MR behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en heeft invloed op het schoolbeleid. Daartoe voert de MR overleg met ...

Lees verder

OR

OR

De oudercommissie is samengesteld uit ouders die het leuk vinden om de school bij het organiseren van activiteiten te helpen. De commissie vergadert zes tot acht keer per jaar en wordt voorgezeten door Katharina Bokx. Via de oudercommissie wordt regelmat...

Lees verder

Contact met ouders

Contact met ouders

Informatieochtend Deze ochtend vindt plaats in het begin van het schooljaar. De datum vindt u in de informatieagenda. Tijdens deze ochtend krijgt u een uniek kijkje in de klas van uw kind(eren). U kunt dan ervaren wat uw kind ervaart. Kennismakings...

Lees verder

Ouderinloopochtend

Ouderinloopochtend

Zaken die voor school vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor ouders niet altijd. Daarom bestaat maandelijks, op wisselende ochtenden de mogelijkheid om met de directie en/of de medewerker ouderbetrokkenheid te spreken over praktische zaken. Waar mogelijk bea...

Lees verder

Klankbordavond

Klankbordavond

Elk jaar wordt er een klankbordavond georganiseerd waarbij onderwerpen aan bod komen die door ouders of door de school zijn aangedragen. Het speciale e-mailadres van de MR is mede bedoeld om algemene onderwerpen aan te dragen, waarover men graag met ander...

Lees verder

Speelmiddag kind/ouder in de groepen 1/2

Speelmiddag kind/ouder in de groepen 1/2

Iedere kleutergroep heeft eens in de maand een speelmiddag gepland staan. Tijdens deze middag zijn ouders/verzorgers van harte welkom om samen met hun kind te spelen. Het experimenteren, onderzoeken en ontdekkend aan de slag zijn met speelgoed staat die m...

Lees verder

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl