Klankbordavond

Klankbordavond

Elk jaar wordt er een klankbordavond georganiseerd waarbij onderwerpen aan bod komen die door ouders of door de school zijn aangedragen. Het speciale e-mailadres van de MR is mede bedoeld om algemene onderwerpen aan te dragen, waarover men graag met andere ouders, MR-leden en de school zou willen discussiëren, brainstormen, etc. Ouders die geïnteresseerd zijn om aanwezig te zijn op de klankbordavond, kunnen dit aangeven bij de medewerker ouderbetrokkenheid.

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl