Klankbordavond

Klankbordavond

Elk jaar wordt er een klankbordavond georganiseerd waarbij onderwerpen aan bod komen die door ouders of door de school zijn aangedragen. Het speciale e-mailadres van de MR is mede bedoeld om algemene onderwerpen aan te dragen, waarover men graag met andere ouders, MR-leden en de school zou willen discussiëren, brainstormen, etc. Ouders die geïnteresseerd zijn om aanwezig te zijn op de klankbordavond, kunnen dit aangeven bij de medewerker ouderbetrokkenheid.

Terug

Noorderhavenkade 45-49d

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl