Contact met ouders

Contact met ouders

Informatieochtend

Deze ochtend vindt plaats in het begin van het schooljaar. De datum vindt u in de informatieagenda. Tijdens deze ochtend krijgt u een uniek kijkje in de klas van uw kind(eren). U kunt dan ervaren wat uw kind ervaart.

Kennismakingsgesprek en eerste ervaringsgesprek

Wanneer uw kind bijna vier jaar wordt, wordt u door de toekomstige leerkracht van uw kind uitgenodigd voor een informatiegesprek.

Ouders van kinderen die ‘nieuw’ zijn op school worden na ongeveer zes weken uitgenodigd voor een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen.

Rapporten en rapportavond

De groepen 3 tot en met 7 krijgen per jaar drie rapporten. Leerlingen van groep 8 krijgen in verband met de eindtoets Cito alleen het eerste en tweede rapport.

Volgend op de uitreiking van het eerste en tweede rapport vinden oudergesprekken plaats. Hierin kunt u met de leerkracht over de vorderingen van uw kind praten. We gaan ervan uit dat alle ouders bij deze gesprekken aanwezig zijn. Vanaf groep 6 zijn ook de leerlingen bij het rapportgesprek aanwezig omdat wij het belangrijk vinden dat zij (mede)verantwoordelijk zijn voor hun leerontwikkeling.

Omdat de ontwikkeling van kleuters anders verloopt dan die van oudere kinderen krijgen de kleuters twee rapporten, te weten in november en mei. Om u ook tussentijds voldoende te kunnen informeren, kunt u in maart door de leerkracht worden uitgenodigd voor een voortgangsgesprek of hier zelf om vragen. Voor kleuters die nog maar kort op school zijn, wordt een kleuterverslag gemaakt. 

Domininieuws

Een keer per drie weken verschijnt het Domininieuws. In deze nieuwsbrief staan alle actuele ontwikkelingen. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst. Domininieuws wordt digitaal naar u verzonden. Ontvangt u liever een papieren exemplaar dan kunt u dit aangeven bij Katharina Bokx.

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl