Contact met ouders

Contact met ouders

Informatiemiddag/-avond
Deze avond vindt plaats in het begin van het schooljaar. De datum vindt u in de informatieagenda. Tijdens deze middag/avond krijgt u een kijkje in de klas van uw kind(eren). Samen met uw kind loopt u door de klas en krijgt u uitleg van uw eigen kind. 
Onze externe samnwerkingspartners zijn tijdens deze middag/avond ook aanwezig in de school.  

Kennismakingsgesprek en eerste ervaringsgesprek
Wanneer uw kind bijna vier jaar wordt, wordt u door de toekomstige leerkracht van uw kind uitgenodigd voor een informatiegesprek.

Ouders van kinderen die ‘nieuw’ zijn op school worden na ongeveer zes weken uitgenodigd voor een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen.

Rapporten en rapportavond 
Alle groepen starten het schooljaar met kennismakingsgesprekken. Dit gesprek is zonder de kinderen en is bedoeld voor ouders om te kunnen vertellen over de kwaliteiten en aandachtspunten van hun kind. Ook kunnen verwachtingen voor het schooljaar worden uitgesproken. 

De groepen 1 en 2 krijgen per schooljaar twee rapporten mee. Een rapport in november en een in juni/juli.  
In november vindt een gesprek plaats naar aanleiding van het rapport. In juni/juli wordt het tweede rapport uitgereikt, indien nodig kan er een gesprek worden gepland.  
Daarnaast worden ouders in maart in de gelegenheid gesteld om een voortgangsgesprek met de leerkracht in te plannen. Hierbij wordt geen rapport meegegeven, maar kan men in gesprek gaan over de voortgang van het kind. 

Groep 3 t/m 8 krijgt een keer per schooljaar een voortgangsverslag en twee keer per schooljaar een rapport.  
In november wordt een voortgangsgesprek voor alle kinderen (en hun ouders) ingepland. Zij ontvangen voorafgaand aan dit gesprek een voortgangsverslag. In maart en juni vindt de uitreiking van het eerste en het tweede rapport plaats. In beide gevallen wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek over het rapport.  

Het is de bedoeling dat naast alle ouders ook de kinderen (vanaf groep 1) zelf bij de rapportgesprekken aanwezig zijn, omdat wij het belangrijk vinden dat zij (mede)verantwoordelijk zijn voor hun leerontwikkeling.   
Tijdens de rapportgesprekken kunt u met de leerkracht en uw kind over de vorderingen van uw kind praten.   

Om u ook tussentijds voldoende te kunnen informeren, kunt u door de leerkracht worden uitgenodigd voor een gesprek. Natuurlijk kunt u hiervoor ook zelf een afspraak maken. 

 

Nieuws 
We houden u op de hoogte via de mail, de app en de website. Zo kunnen we ouders en andere betrokkenen zo persoonlijk mogelijk informeren. Verder staan zoveel mogelijk activiteiten en belangrijke data voor u klaar in de agenda en in de kalender op de website en in de app. De app kunt u vinden in uw appstore onder de naam Dominicus. 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl