Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en het team en komt circa zes keer per jaar bijeen. De MR behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en heeft invloed op het schoolbeleid. Daartoe voert de MR overleg met de directie en het schoolbestuur.

Instemmingsrecht heeft de MR onder andere bij:

  • vaststelling of wijziging van het schoolplan
  • vaststelling of wijziging van het schoolreglement enz.

Adviesrecht heeft de MR onder andere bij:

  • verandering van de grondslag van de school
  • beleid inzake aanstelling en ontslag van de schoolleiding enz.

De MR bestaat uit drie gekozen oudervertegenwoordigers en drie vertegenwoordigers van het personeel.

De MR zal u via de nieuwsbrief informeren. U kunt via de MR ook een onderwerp op de agenda laten zetten. Het schoolbelang is hierbij het uitgangspunt.

Voor eventuele vragen kunt u terecht op onderstaand (email)adres.

 

Correspondentie
Katharina Bokx (secretaris)
mr@dominicusschool.nl
postbus 27578
3003 MB Rotterdam      

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl