Schoolgeld / kampgeld

Schoolgeld / kampgeld

Schoolgeld

De school organiseert jaarlijks allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, klassenversiering, afscheid kleuters en groep 8, museabezoek en projecten. Hiervoor wordt een ouderbijdrage aan het schoolfonds gevraagd van 
€ 90,-. omdat deze kosten niet door de overheid betaald worden. Bij de inschrijving van uw kind tekent u een verklaring, waarin u aangeeft of u het schoolgeld betaalt. Ouders voor wie de bijdrage, om wat voor reden dan ook, een te zware belasting is, worden verzocht contact op te nemen met de directie.

Het bankrekeningnummer van de school is:
NL 38 INGB0654083819 t.n.v. Dominicusschool

 

Kampgeld

Deelname aan het kamp is verplicht. Voor het kamp betalen de ouders een extra bijdrage. U wordt bijtijds geïnformeerd over de hieraan verbonden kosten en de wijze van betalen. Deze bijdrage is € 85,-.

Het bankrekeningnummer van de school is: 
NL 38 INGB0654083819 t.n.v. Dominicusschool

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl