Verzuim (Verlof / te laat)

Verzuim (Verlof / te laat)

Verlof

Iedere leerling vanaf 5 jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan, de gemeente voert een uitermate streng beleid omtrent het verzuim, waar wij, vanuit het oogpunt van onze zorgplicht, volledig achter staan. Indien er geen gewichtige omstandigheden zijn, kan ongeoorloofd verzuim tot een boete leiden. Ook wij als school verwachten dat uw kind op school is. Voor kinderen kan, in overleg met de directie, bijzonder verlof worden aangevraagd.
Als bijzondere omstandigheden gelden bepaalde religieuze feestdagen en/of de onmogelijkheid om in schoolvakanties met vakantie te gaan (uitsluitend wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de schoolvakantie met vakantie kan, mag er voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven).
U dient in voorkomend geval een werkgeversverklaring te overleggen.
Ook omstandigheden als ernstige ziekte of overlijden van familieleden, huwelijk of verhuizing kunnen een reden zijn voor de toekenning van verlof.
Een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantie afspraken met anderen, enz. gelden niet als bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxe verlof wordt niet toegestaan.

Op school is een folder van de gemeente beschikbaar, waarin deze wettelijke regeling uitvoerig wordt uitgelegd. Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, dan kunt u bij juf Katharina een speciaal hiervoor bestemd formulier halen en invullen. U dient dit ruim voor het aan te vragen verlof te doen. Als u dit formulier bij de directie heeft ingeleverd ontvangt u binnen 5 werkdagen schriftelijk bericht van de directie. Aanvragen worden ook altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor extra verlof (als bedoeld in de artikelen 11, 13a, 14 van de Leerplichtwet 1969)
Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen van tien dagen of minder die worden gedaan op grond van religieuze feestdagen, aard van het beroep van de ouders en/of gewichtige omstandigheden. De schooldirecteur dient een beslissing te nemen over deze aanvraag.

 

Te laat
Op de Dominicus vinden wij het erg belangrijk dat iedereen op tijd komt. Alleen dan kunnen wij rustig en geconcentreerd werken. Wij voeren een actief beleid om er op toe te zien dat iedereen zich inspant om op tijd in de klas te zijn. Wij hanteren de volgende regels en aanpak;

  • Als een leerling zonder geldige reden drie keer in een schooljaar te laat is gekomen, krijgt de leerling een brief mee naar huis. Deze brief moet ondertekend worden voor gezien door de ouder(s) en bij de leerkracht ingeleverd worden.
  • Als een leerling zonder geldige reden zes keer in een schooljaar te laat is gekomen, krijgt de leerling een brief mee naar huis met daarin een datum en tijd voor een afspraak op school met de leerkracht. Ook deze brief moet ondertekend worden voor gezien door de ouder(s) en bij de leerkracht ingeleverd worden.
  • Als een leerling zonder geldige reden negen keer in een schooljaar te laat is gekomen, krijgt de leerling een brief mee naar huis met daarin een datum en tijd voor een afspraak op school met iemand van de directie. Ook deze brief moet ondertekend worden voor gezien door de ouder(s) en bij de leerkracht ingeleverd worden.
  • Als een leerling zonder geldige reden twaalf keer in een schooljaar te laat is gekomen, krijgt de leerling een brief mee waarop staat dat wij een melding zullen doen bij leerplicht. Ook deze brief moet ondertekend worden voor gezien door de ouder(s) en bij de leerkracht ingeleverd worden.
    Hierna neemt in de meeste gevallen de leerplichtambtenaar contact op met ouders om een afspraak te maken. 

 

 

 

 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl