Ziek melden

Ziek melden

Als uw kind ziek is, dient u dit voor schooltijd tussen 7.45 uur en 8.15 uur te melden. Als u niet belt, wordt de afwezigheid van uw kind als “ongeoorloofd” genoteerd. Wij dienen ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.
Als uw kind ziek is of om andere redenen naar huis moet, wordt u telefonisch op de hoogte gebracht.
Indien uw kind langdurig ziek is kunt u, in overleg met de leerkracht, schoolwerk mee naar huis krijgen.

Ziekmelden op telefoonnummer:

010 - 443 25 00

Ziekmelden per mail:

info@dominicusschool.nl

Ziekmelden via de app:

Kies in het menu de knop 'absentie melden'

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl