Cijfers van Gynzy

Cijfers van Gynzy

Zondag 10 maart 2019

Zoals u misschien al heeft gezien hebben we in het ouderportaal de resultaten open gezet. Zo kunt u zien welke cijfers uw kind behaalt. 

Sinds kort zijn nu ook de resultaten van Gynzy (het verwerkingsprogramma van rekenen en spelling) gekoppeld aan ons administratieprogramma. 

Gynzy berekent echter op een andere manier de cijfers. Gynzy berekent over alle gemaakte opdrachten de vaardigheidsscore per doel. Die score wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde (van alle leerlingen in Nederland die ook op Gynzy werken). Onze school is pas halverwege het jaar gestart met werken in Gynzy. Hierdoor hebben onze leerlingen relatief minder opdrachten in Gynzy gemaakt en dus een relatief lagere scores. Daarnaast kiezen wij als school er voor om niet alle lessen in Gynzy te behandelen. Bijvoorbeeld het onderdeel Geld, Meten, Tijd wordt bij ons niet op de computer gemaakt maar op een meer betekenisvolle manier aangeboden met concreet materiaal. 

Hierdoor kunnen de cijfers die u nu ziet een vertekend beeld geven. Derhalve nemen we deze cijfers voorlopig ook nog niet mee op het rapport. Heeft u vragen? Stel ze gerust bij de leerkracht van uw kind, ook indien u nog geen toegang heeft tot het portaal.


Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl