STAKING 12 september

STAKING 12 september

Maandag 10 september 2018

Staking – woensdag 12 september 2018  Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een lagere werkdruk, kleinere klassen en een eerlijk salaris. Diverse andere regio’s in het land zijn onze regio al voorgegaan. Het sluitstuk van de estafettestaking vindt plaats in Rotterdam met een grote manifestatie.    Er zijn op dit moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel. Dat merken wij op de Dominicus ook, onder andere met de directeur die twee dagen voor een groep staat. Ook in onze regio merken wij dat het zoeken naar kwalitatief goede collega’s steeds nijpender wordt. Dat zou betekenen dat het op termijn niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar zij recht op hebben. Verschillende collega scholen hebben er al voor moeten kiezen om regelmatig groepen naar huis te sturen en/of op te splitsen. De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en daarnaast zijn de lerarensalarissen dichter bij die van het voortgezet onderwijs gekomen. Maar we zijn er nog niet, want we willen kleinere klassen en voldoende bevoegde, goed opgeleide leerkrachten. Dat is in het belang van onze kinderen.    Houdt u er in elk geval vast rekening mee, in verband met de opvang van uw kind(eren), dat de Dominicusschool dicht zal zijn.   

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl