Peuters

Peuters

Peuterspeelzaal ‘t Dominootje Wij zijn peuterspeelzaal ’t Dominootje. Om half 9 starten wij de ochtend met de peuters en om half 12 worden zij weer opgehaald. Op donderdag zijn wij er ook in de middag van 12.30 tot 15.30 uur. Elke ochten...

Lees verder

Groep 1/2A

Groep 1/2A

Welkom in groep 1/2A! In onze groep staat spelen en plezier voorop. Door te spelen in de verschillende hoeken leren de leerlingen op een kindvriendelijke manier te ontdekken en te experimenteren met ‘de grote wereld’. Ons motto is: Spelen is ...

Lees verder

Groep 1/2B

Groep 1/2B

Welkom in groep 1/2B! Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, wij hebben er veel zin in! Wij kijken uit naar een nieuw schooljaar waarin het ontdekkend en spelend leren voorop staat. Het thema ‘weer naar school’ staat de komende 4 wek...

Lees verder

Groep 1/2C

Groep 1/2C

Welkom in groep 1/2C! Van maandag t/m vrijdag sta ik, juf Anne, voor de groep. We starten de dag gezamenlijk in de kring. Dit moment zal echter van korte duur zijn, omdat de kinderen vooral de ruimte zullen krijgen om zowel buiten als binnen veel te spel...

Lees verder

Groep 3

Groep 3

Welkom in groep 3! Groep 3 is een bijzondere groep. Het is toch de groep waar uw kind leert lezen en schrijven en waar de kinderen, in vergelijking met de kleuterperiode, langere tijd op hun stoel zitten. In groep 3 gebruiken we de methode ‘Veilig ...

Lees verder

Groep 4

Groep 4

Welkom in groep 4A! In groep 4 maken de leerlingen kennis met veel nieuwe onderdelen. Waar in groep 3 alleen nog maar gewerkt werd met Veilig Leren Lezen en rekenen, worden in groep 4 alle vakken apart gegeven. Dit betekent een apart boek voor taal, reke...

Lees verder

Groep 5A

Groep 5A

Welkom in groep 5B Op rekengebied wordt toegewerkt naar de beheersing van sommen tot 100. Verschillende vormen van tafelsommen en een verkenning van sommen tot 10.000 komen aan de orde .Ook wordt er in de tweede helft van het schooljaar begonnen met...

Lees verder

Groep 5B

Groep 5B

Welkom in groep 5! Op rekengebied wordt toegewerkt naar de beheersing van sommen tot 100. Verschillende vormen van tafelsommen en een verkenning van sommen tot 10.000 komen aan de orde .Ook wordt er in de tweede helft van het schooljaar begonnen met...

Lees verder

Groep 6

Groep 6

Welkom in groep 6! In groep 6 speelt het rekeninzicht een steeds belangrijker rol. Leerlingen moeten zelfstandig op een handige manier de oplossing van een (verhaaltjes) som weten te vinden. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in de opbouw van geta...

Lees verder

Groep 7/8

Groep 7/8

Welkom in groep 7/8 Groep 7 In groep 7 wordt er gerekend met grote getallen, de waarde van kommagetallen bepalen en deze kommagetallen in volgorde zetten. Breukensommen worden nu uitgebreid en gekoppeld aan procenten en kommagetallen. Het theoretisch ve...

Lees verder


Noorderhavenkade 45-49d

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl