Groep 7

Groep 7

In groep 7 werken we verder met de al bekende methodes van groep 6. Bij rekenen wordt o.a. gewerkt aan de verschillende soorten breuken en procentberekeningen. Daarnaast worden de getallen ook steeds groter. In de voorgaande leerjaren hebben de kinderen vooral de vaardigheden van rekenen geleerd. Nu gaan we vooral aan de slag met het toepassen van de geleerde kennis. 

Bij de lessen begrijpend lezen wordt gewerkt met actuele onderwerpen (Nieuwsbegrip). Naast de lessen begrijpend lezen werken we ook met Blits, een methode voor studievaardigheden. Hierin worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen, schema's, tabellen en grafieken aflezen behandeld.

Ook de thema's uit de lessen van wereldoriëntatie worden gekoppeld aan de actualiteit. Zo worden de leerlingen zich bewust van de wereld om hen heen.
Bij aardrijkskunde (Meander) gaan we Europa verkennen met de thema's, reizen, klimaat, rivieren, landbouw, emigratie en immigratie. Ook wordt de topografie van dit werelddeel geleerd. Bij geschiedenis (Brandaan) komen de Egyptenaren, de Grieken, het Christendom, Karel de Grote en de Luther en Calvijn aan bod. Bij natuur en techniek gaan we werken aan de onderwerpen tropisch regenwoud, de voedselketen en kringloop, voeding en je lichaam, techniek om je heen en weer en klimaat.

Na 4 lessen krijgen de leerlingen een samenvatting en begrippenlijst mee om te oefenen voor de toets. Voor aardrijkskunde ook een kaart met oefeningen voor topografie. De toets is dan minimaal een week later, zodat de leerlingen voldoende tijd hebben om te oefenen. Oefentoetsen staan ook op de website van http://meesterhenk.yurls.net/nl/page/

Maar er staan ook heel wat nieuwe zaken op het programma. Vanaf groep 7 hebben we een keer per week Engels. We werken met de methode 'Hello World', waarbij de leerlingen kijken naar een filmpje en daar vragen over beantwoorden, woorden en zinnen nazeggen en opdrachten maken in het werkboek. Maar we gaan ook met liedjes, spelletjes en drama-opdrachten aan de slag.

Bij spelling wordt er dit jaar dieper ingegaan op de werkwoordspelling. Voor dit onderdeel wordt er ook een Citotoets werkwoordspelling afgenomen, naast de al bekende Citotoets woordspelling.

In plaats van twee keer per week gym en een keer zwemmen, staat er in groep 7 drie keer per week gym op het lesrooster (maandag, dinsdag en woensdag).

Een keer per week wordt er door Shanaz een les aandachts- en ontspanningsoefeningen gegeven in het kader van de positieve psychologie. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe ze met aandacht en focus kunnen werken en kunnen ontspannen wanneer ze dit nodig hebben. Doel is de leerlingen leren hoe ze, in de dagelijkse praktijk, aandacht kunnen vasthouden en even rust kunnen vinden.

Voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 is er een Chromebook aangeschaft. Deze willen we inzetten tijdens het verwerken van lessen en om bijvoorbeeld Nieuwsbegrip te oefenen in de klas. Ook kunnen de leerlingen bij de zaakvakken achtergrondinformatie opzoeken. Er is voor de bovenbouw ook een softwareprogramma programmeren aangevraagd.

 

We verwachten steeds meer zelfsturing van de leerlingen. We stimuleren zelfstandig werken, onder andere door middel van de weektaak en huiswerk plannen en op tijd uitvoeren, zelf goed nakijken en reflecteren op gemaakt werk, het stellen van vragen, kiezen van het juiste maatje bij samenwerken e.d. We proberen de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen, om zo hun zelfstandigheid te vergroten. Dit is belangrijk voor het functioneren in groep 8 en in het voortgezet onderwijs.

 

 

 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl