Groep 6

Groep 6

Welkom in groep 6!

In groep 6 speelt het rekeninzicht een steeds belangrijker rol. Leerlingen moeten zelfstandig op een handige manier de oplossing van een (verhaaltjes) som weten te vinden. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in de opbouw van getallen, het aflezen van grafieken, de digitale klok en ze krijgen inzicht in de getallenstructuur tot 100.000. Na een korte introductie van cijferen in groep 5 gaan we al snel met deze rekenvaardigheden aan de slag. Cijferend vermenigvuldigen en cijferend delen en eenvoudige breuken komen al snel aan bod. De tafels van 1-10 zijn nu erg belangrijk om te weten!

Het taalonderwijs bevat allerlei verschillende onderdelen, zoals spreek- en luisteroefeningen, woordenschat, woord- en zinsbouw en stellen. Vooral op het gebied van woord- en zinsbouw wordt in groep 6 een grote sprong gemaakt. Leerlingen leren verschillende soorten woorden, zinsdelen en werkwoorden herkennen en zo kan worden begonnen met het ontleden van zinnen. Hiernaast worden er in groep 6 nog een aantal nieuwe spellingcategorieën aangeleerd en de aangeleerde regels nog eens geoefend met moeilijkere woorden. Er is natuurlijk ook aandacht voor de expressieve vakken als tekenen, muziek en handvaardigheid.

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen structureel huiswerk mee naar huis. De leerlingen in groep 6 worden begeleid in het zelfstandig werken aan taken en krijgen hierbij steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Eén keer per week krijgen de leerlingen zwemles. Het streven is om eind groep 6 alle leerlingen minstens een A-diploma uit te kunnen reiken, maar dit is geen garantie. Verder wordt er nog 2 keer gym per week gegeven door de gymleerkracht.

In groep 6 krijgen de leerlingen elke week les betreft de sociaal emotionele ontwikkeling.
De methode ‘Goed gedaan!’ besteedt uitgebreid aandacht aan het gedrag en de gevoelens van jezelf en van anderen. De interactie met elkaar wordt in de klas geoefend aan hand van een verhaal dat in een bepaald thema is geschreven. De thema’s worden door de leerkracht steeds teruggehaald en toegepast op situaties die zich in de klas voordoen. Zo leren de leerlingen hoe zij onderling dingen kunnen herkennen, uitspreken en oplossen.

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl