Groep 5

Groep 5

Welkom in groep 5!

Op rekengebied wordt toegewerkt naar de beheersing van sommen tot 100. Verschillende vormen van tafelsommen en een verkenning van sommen tot 10.000 komen aan de orde .Ook wordt er in de tweede helft van het schooljaar begonnen met de deelsommen. De beheersing van de tafels zijn daarvoor een voorwaarde. Dit alles binnen de methode WIG.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan spelling en taal. Er zijn per week 5 taallessen en 4 spellingslessen. Er zijn 8 thema’s. Elke maandag wordt gestart met een verhaal en leren de kinderen nieuwe woorden. Elke woensdag is er een spreek,-of luisterles. In de andere taallessen komen de onderdelen taal verkennen en schrijven aan bod.
De methode BLITS is nieuw in groep 5. Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met BLITS leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden.
Begrijpend lezen komt aan bod met de methode nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit.
In groep 5 komen de wereldoriëntatievakken voor het eerst los van elkaar aan bod. Dit is voor de kinderen nieuw. In de methodes Brandaan (geschiedenis), Meander (aardrijkskunde) en Naut (natuur en techniek) zijn er 5 grote thema’s. Elk thema start met een verhaal waarbij de figuren Meander, Brandaan en Naut telkens terugkomen. Elk hoofdstuk begint met een praatplaat en een overzicht van de begrippen die de kinderen in dat hoofdstuk leren.
Zoals in alle groepen wordt er ook in groep 5 gewerkt met de methode “Goed Gedaan”. Dit is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling, We leren de kinderen in dit programma door middel van concrete tips hoe ze respectvol om kunnen gaan met zichzelf en anderen. Ieder week wordt hieruit een les gegeven.

Groep 5 heeft een digitaal schoolbord. De mogelijkheden van dit bord zijn enorm en hierdoor zal het onderwijs voor de leerkracht en de kinderen nog effectiever worden. Bij veel vakken hebben wij speciale digibordsoftware.
Ook in groep 5 wordt er gewerkt met een weektaak. Met die weektaak kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag. Hierin staan elke week taken van rekenen, taal, spelling aangevuld met wisselende taken, soms ook individuele taken. Dit kunnen zowel schriftelijke als computertaken zijn.
Eén keer per week krijgen de kinderen zwemles. Deze les is op woensdag. De kinderen krijgen 2 jaar zwemles ( groep 5 en 6) waarin ze de diploma’s A-B-C kunnen halen. Kinderen die al verder zijn gaan werken aan andere zwemvaardigheden en krijgen hier een rapport van.Diplomazwemmen is 2x per jaar.

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl