Groep 4

Groep 4

Welkom in groep 4!

Op rekengebied starten we met het automatiseren van de plus- en minsommen tot 20. Om daarna toe te werken naar de beheersing van sommen tot 100 om vervolgens verder te gaan met de verkenning van de getallenlijn tot 1000. De kinderen leren de tafels van 1 t/m 6 en 10. Dit alles binnen de methode WIG (Wereld In Getallen).

Er wordt ook veel aandacht besteed aan spelling en taal met behulp van de methode Taalactief. Er zijn per week vijf taallessen en vier spellingslessen. Er zijn acht thema’s die ook doorgevoerd worden in andere lessen. Elke maandag wordt gestart met een verhaal en leren de kinderen nieuwe woorden. Elke woensdag is er een spreek,-of luisterles. In de andere taallessen komen de onderdelen taal verkennen en schrijven aan bod.

Begrijpend lezen komt aan bod middels de methode nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten die aansluiten bij de actualiteit. Deze lessen worden klassikaal aangeboden om de verschillende leesstrategieën aan te leren.

Op schrijfgebied krijgen de leerlingen een verdiepingsslag aangeboden waarin ze de geleerde letters uit groep 3 ook gaan leren schrijven als hoofdletter. Dit alles gebeurt in blokschrift vanuit de methode Pennenstreken.

Ook in groep 4 wordt er gewerkt met een weektaak. Met die weektaak kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag. Hierin staan elke week taken van rekenen, taal, spelling aangevuld met wisselende taken, soms ook individuele taken. Dit kunnen zowel schriftelijke taken als computertaken zijn.

Groep 4 heeft net als alle andere groepen een digitaal schoolbord. De mogelijkheden van dit bord zijn eindeloos. Dit maakt dat het onderwijs voor de kinderen nog rijker en effectiever wordt. Bij veel vakken hebben wij speciale digibordsoftware.

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl