Groep 4

Groep 4

Welkom in groep 4A!

In groep 4 maken de leerlingen kennis met veel nieuwe onderdelen. Waar in groep 3 alleen nog maar gewerkt werd met Veilig Leren Lezen en rekenen, worden in groep 4 alle vakken apart gegeven. Dit betekent een apart boek voor taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Ook wordt er meer in ‘gewone’ schriftjes gewerkt, in plaats van in werkboeken. Vooral de eerste weken is dit een grote verandering.

In groep 4 leren de leerlingen rekenen met sommen tot en met 100, zoals 53-12 en 62+17 en sommen over het tiental heen, zoals 48+7 en 25-6. We maken een begin met het aanleren van de tafels. Ook maken de leerlingen kennis met getallen tot 1000. Digitaal en analoog klokkijken komt aan de orde.

Bij spelling worden steeds meer spellingsregels van de verschillende categorieën aangeleerd. De woorden worden niet meer altijd geschreven zoals ze uitgesproken worden. Het toepassen van de spellingsregels wordt dan erg belangrijk.

Taal, in de vorm van taalverkennen, is nieuw. De leerlingen maken bijvoorbeeld kennis met de termen zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord. Met eenvoudige oefeningen gaan we daarmee aan de slag. Het is niet de bedoeling dat dit aan het einde van groep 4 allemaal beheerst wordt. In de loop van de andere jaren wordt hier verder mee gegaan en vindt verdieping plaats.

Begrijpend lezen doen we met de methode Nieuwsbegrip. Naar aanleiding van onderwerpen uit het nieuws worden teksten gelezen en leren de leerlingen hoe je de tekst goed kan leren begrijpen. Naast het begrijpend lezen halen we hiermee ook de actualiteit in klas in.

Schrijven staat in groep 4 in het teken van het leren van de hoofdletters. Vanaf nu wordt dus meer en meer verwacht dat de leerlingen met hoofdletters gaan schrijven. Aan het einde van het jaar kennen ze ze allemaal. Daarnaast wordt de ruimte tussen de lijntjes kleiner. We blijven aan elkaar schrijven.

Naast alle ‘leervakken’ wordt er twee uur expressie gegeven in de vorm van handvaardigheid, muziek en drama. Voor wereldoriëntatie werken we met de voorloper van de methodes die vanaf groep 5 gebruikt worden ( Naut, Meander en Brandaan).

Iedere week is er een vast moment waarop gewerkt wordt aan het onderdeel sociale vaardigheden. De methode 'Goed gedaan!’ wordt in alle groepen gebruikt en biedt de leerlingen houvast in het omgaan met elkaar, met tegenslagen, met sociale media, enz. Het geleerde blijft onderwerp van gesprek door de week heen en wordt ingezet wanneer hier aanleiding voor is.

Ook in groep 4 wordt gewerkt met een weektaak en met zelfstandig werken. Er wordt weer wat meer zelfstandigheid van de leerlingen gevraagd dan de jaren ervoor. Door deze opbouw zien we dat de leerlingen steeds beter om leren gaan met uitgestelde aandacht, zelf plannen van werk en het oplossen van problemen.

Er wordt nog geen huiswerk meegegeven maar thuis oefenen met tafels en lezen is belangrijk.

Vier keer per jaar gaat groep 4 naar ‘de Speeldernis’. Dit is een natuurspeeltuin waar de leerlingen veel leren over de natuur in de verschillende seizoenen en waar natuurlijk ook heerlijk gespeeld kan worden.

 

Terug

Noorderhavenkade 45-49d

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl