Groep 3

Groep 3

Welkom in groep 3!

Groep 3 is een bijzondere groep. Het is toch de groep waar uw kind leert lezen en schrijven en waar de kinderen, in vergelijking met de kleuterperiode, langere tijd op hun stoel zitten. In groep 3 gebruiken we de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Dit is een geïntegreerde taal- en leesmethode. De methode werkt met een aantal thema’s door het hele jaar heen. Binnen deze methode is er veel aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling: spreken en luisteren, boekoriëntatie en woordenschat. Bij de schriftelijke taalontwikkeling werken de kinderen aan het technisch lezen, spellen, begrijpend en functioneel lezen en schrijven. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Aan deze methode is ook een leerlingvolgsysteem gekoppeld. De kinderen leren met rekenen het automatiseren tot en met 10, optellen en aftrekken tot en met 20 en de getallenlijn tot en met 100. We gebruiken de methode ‘de Wereld in Getallen’. Tot de kerstvakantie besteden we veel aandacht aan de rekenbegrippen en beginnen we met het optellen en aftrekken tot en met 5. Na de kerstvakantie gaan we optellen en aftrekken tot en met 20 en wordt ook de getallenlijn tot en met 100 geoefend.

In de schrijflessen leren de kinderen alle schrijfletters en maken ze een begin met het aan elkaar schrijven.

Op sociaal-emotioneel vlak werken we in groep 3 aan het vergroten van de zelfstandigheid. Zelf materialen pakken en opruimen is daar een voorbeeld van. Samenspelen wordt uitgebreid met samenwerken. We leren dat iedereen anders is en dat we de talenten van de ander en van onszelf positief benutten. Tijdens de instructie leren we wat een goede en actieve luisterhouding is en motiveren we elkaar om ons altijd 100% in te zetten.

Vanaf groep 3 starten we al met het houden van spreekbeurten. Kinderen leren zo al in een vroeg stadium iets aan anderen te presenteren.

 

 

Terug

Noorderhavenkade 45-49d

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl