Groep 3B

Groep 3B

Groep 3

De klas waar spelen samenkomt met leren lezen, rekenen en schrijven. 
De overgang naar groep 3 is altijd spannend. Vaak wordt er door de kinderen gedacht dat er niet meer gespeeld gaat worden, daarin bewijzen we op de Dominicusschool het tegendeel.

In groep 3 bieden we de kinderen een uitgebalanceerd aanbod van spelen en leren. We starten de dag met de activiteiten die ons helpen het lezen, rekenen en schrijven onder de knie te krijgen. Om vervolgens 's middags aan de tafels en in de hoeken te spelen. Het spelen gaat net zoals bij de kleuters. De kinderen kiezen aan een kiesbord en gaan met opdrachten aan de slag die passen bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Dit betekent dat zij 's middags de doelen van de ochtend inoefenen op een spelende wijze. Denk daarbij aan woorden maken van klei, oefenen met de fijne motoriek door middel van kralen of rollenspellen uitspelen met de geleerde woorden van die dag. En niet geheel onbelangrijk, het spelend leren groeit met de kinderen mee. De opdrachten worden dan ook steeds een beetje moeilijker.

Leren lezen doen we aan de hand van de methode 'kim-versie'. De methode werkt gedurende een schooljaar met 12 kernen/thema's. Binnen deze methode is er veel aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling. Woordenschat staat in groep 3 dan ook hoog in het vaandel. Bij de schriftelijke taalontwikkeling werken de kinderen aan het technisch lezen, spellen, begrijpend en functioneel lezen en schrijven. In deze methode is ruimte om te kunnen differentiëren, zo kunnen we te allen tijde aansluiten bij het niveau van het kind. 

De kinderen leren met rekenen het automatiseren tot en met 10, optellen en aftrekken tot en met 20 en de getallenlijn tot en met 100. We gebruiken de methode 'de Wereld in Getallen'. Tot de kerstvakantie besteden we veel aandacht aan de rekenbegrippen en beginnen we met het optellen en aftrekken tot en met 5. Na de kerstvakantie gaan we optellen en aftrekken tot en met 20 en wordt ook de getallenlijn tot en met 100 geoefend.

Binnen de schrijflessen bieden wij de leerlingen de blokletters aan uit de methode 'Pennenstreken'. De letters die de kinderen leren worden gekoppeld aan de schrijfletters. Om de fijne motoriek te verbeteren en het schrijfproces te bevorderen werken we naast de methode 'Pennenstreken' met de methode 'Schrijfdans'. Door de inzet van deze methode helpen we de kinderen de stap te maken om van grote, grove bewegingen naar mooie, fijne bewegingen te werken.

In de overgang van groep 2 naar groep 3 kunnen de kinderen al veel dingen zelfstandig. Deze zelfstandigheid bevorderen we in groep 3. Het is belangrijk dat kinderen zelf zorg dragen voor hun eigen spullen. Tijdens de instructie leren we wat een goede en actieve luisterhouding is en motiveren we elkaar om ons altijd voor 100% in te zetten.

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl