Lekker Fit!

Lekker Fit!

De Dominicus is een "Lekker Fit"- school. Dit betekent dat de kinderen drie keer per week les krijgen van een vakleerkracht gymnastiek. Groep 5 en 6 krijgen twee keer per week gymnastiek, aangezien zij ook nog eenmaal per week zwemmen.

Lekker Fit werkt aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd
Een op de vier Rotterdamse kinderen in de leeftijdgroep negen en tien jaar heeft overgewicht. Bij één op de tien kinderen is sprake van vetzucht. Dat is ruimschoots boven het landelijk gemiddelde. Allerlei moderne verlei­dingen (televisie, computer, mobiele telefoon) zorgen ervoor dat kinderen steeds minder actief spelen en bewe­gen. Daarnaast eisen ook verkeerde eetgewoonten hun tol. De gemeente Rotterdam (Sport en Recreatie, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Jeugd, Onderwijs en Samenleving) gaat in samenwerking met schoolbesturen en deelgemeenten de strijd aan tegen over­gewicht onder jeugd.

Het project 'Lekker Fit' heeft als basis het stimuleren van beweging en het eten van gezonde voeding
Op de lange termijn heeft dit project als doel de levensstijl van Rotterdamse jeugd te veranderen. "Lekker Fit" richt zich op de Rotterdamse basisscholen in wijken waar overgewicht relatief veel voorkomt. In 2005 startte het project op dertig scho­len. Ieder jaar komen daar 15 basisscho­len bij, zodat in 2009 negentig scholen in Rotterdam meedoen aan Lekker Fit.

Lespakket 'Lekker Fit'
Het lespakket "Lekkker Fit" is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8 en gaat over gezonde voeding en beweging. In iedere groep wor­den theorielessen en praktijklessen gegeven die in het teken staan van de thema’s bewegen, voeding en gezonde keuzes. De leerlingen krijgen ook opdrachten, die ze thuis met hun ouders kunnen bespreken.
Er worden 3 momenten in het jaar gekozen waarop de theorielessen in de klas behandeld zullen worden. En die lessen krijgen een vervolg in de gymzaal door middel van een praktijkles.

Sportlessen als opstap naar de sportvereniging
Als “Lekker Fit”school kan de Dominicus de leerlingen kennis laten maken met verschillende takken van sport. Sport-verenigingen uit de buurt presenteren zich in samenwerking met Stichting Rotterdam Sportsupport, Stichting Rotterdam Topsport en de afdeling Sportstimulering van Sport en Recre­atie. Zo maken de leerlingen kennis met bestaande sportmogelijkheden dicht bij huis. Sommige sporten worden zelfs gegeven door een topsporter. Deze lessen zullen plaatsvinden tijdens de gymlessen en daarna tijdens de na-schoolse lessen. Indien mogelijk krijgen de kinderen ook training op de ac­commodatie van de club. Op deze manier worden de kinderen gesti­muleerd om lid te worden van een sportvereniging.

De Eurofittest
Binnen het project "Lekker Fit" worden bij alle groepen drie tot en met acht twee keer per jaar de Eurofittest afgenomen. Ook wordt bij een BMI-meting ( Body Mass Index ) gedaan, die de verhouding tussen lengte en gewicht aangeeft. Een vakkundig team - dat werkzaam is voor Lekker Fit - meet de algemene conditie en brengt de ontwikkeling gedurende het project in kaart. Hierdoor worden de resultaten van de kinderen duidelijk zichtbaar. Deze resultaten krijgen jullie allemaal per kind en groep. Daarnaast gaan we ook bekijken hoe onze school scoort ten opzichte van de andere scholen.

De Fitmeter
De Fitmeter is een speciaal voor Lekker Fit ontwikkeld computerprogramma, met als doel de fitheid van de kinderen inzichtelijk te maken. Hierin word de deelname van de kinderen aan alle activiteiten bijge­houden. Daarnaast wordt de vooruitgang in motorische vaardigheden inzichtelijk gemaakt en worden de re­sultaten van de Eurofittest ingevoerd. Alle prestaties worden vertrouwelijk behandeld. Op individueel niveau wordt duidelijk welk kind extra zorg en begeleiding op maat nodig heeft.
Elke leerling krijgt een brief thuisgestuurd waarop gevraagd word of de ouder toestemming geeft om de resultaten van hun kind te mogen gebruiken. Deze breif moeten de ouders naar Sport en Recreatie opsturen. Aan de hand van de Fitmeter wordt bekeken of de leerling in aanmerking komt voor MRT (Motorische Remedial Teaching ). Op dat een kind doorverwezen kan worden naar een diëtiste.

Oudervoorlichting
Ouders hebben veel invloed op het eetgedrag en de hoeveelheid beweging van hun kinderen. Zij kunnen ook het goede voorbeeld geven. De GGD organiseert daarom in samenwerking met de school ouderbijeenkomsten, waar ouders basisinformatie krijgen over gezonde voeding en beweging. Deze oudervoorlichting zal gepland worden als de eerste Eurofittest is afgenomen. Vier aandachtspunten staan hierin centraal: elke dag ontbijten, minder gezoete dranken, minder televisie kijken en meer bewegen.

 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl