Missie, visie en ambities

Missie, visie en ambities

Missie

De Dominicusschool is een ambitieuze, lerende organisatie waarin hoogwaardig, eigentijds onderwijs wordt geboden, gebaseerd op ieders persoonlijke betrokkenheid. 

We werken vanuit onze normen en waarden, te weten;

Vertrouwen, samen, veerKRACHT, aandacht en ontdekken.

Visie

Leerlingen

Wij zijn een school op katholieke grondslag waar wij onze leerlingen vertrouwen in zichzelf en de wereld willen geven. Wij willen de basis leggen voor verdere groei van onze leerlingen naar sociale, competente en autonome mensen.

Organisatie

Wij zijn een school waar wij samen zorg dragen voor een leeromgeving waarin enthousiasme, gezamenlijkheid, ambitite, persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijke drijfveren zijn.

Omgeving

Wij zijn een school die ouders ziet als onmisbare, betrokken partners met als doel om samen, op professionele wijze, het beste uit onze leerlingen te halen. Ook zoeken wij de samenwerking met verschillende externe partners, ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Ambities

1. Wij zorgen voor een maximaal leerrendement voor iedere leerling, wij werken daarom handelingsgericht en opbrengstgericht.

2. Wij zorgen dat onze leerlingen zich veelzijdig kunnen ontwikkelen, wij werken daarom samen met diverse externe partners (naschoolse activiteiten, techniek, e.v.).

3. Wij geven modern klassikaal onderwijs waarbij wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving. Hierbij staan competentie en autonomie van zowel leerling als leerkracht centraal.

4. Wij zorgen voor een beredeneerd en betekenisvol aanbod, in de onderbouw hanteren wij de visie: ‘spelen is leren en leren is spelen’.

5. Wij zijn een school waar eigenaarschap belangrijk is. Onze leerlingen leren, met hulp van leerkrachten en ouders, eigenaar te zijn van hun leerproces.

6. Wij zijn een ambitieuze lerende organisatie waarbij alle medewerkers ‘blijvend leren’. Er wordt op transparante en respectvolle wijze samengewerkt met als doel de opbrengsten en het welbevinden van eenieder te optimaliseren.

Positieve psychologie
Wij werken op de Dominicus, onder andere, vanuit de ‘Positieve Psychologie’.
We gaan voor een compleet nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk is. Die zich goed voelt over zichzelf en van daaruit zorg draagt voor anderen. Daar is veerkracht voor nodig. Om in moeilijke tijden overeind te blijven en om in goede tijden tot volle bloei te kunnen komen. Het goede nieuws is dat je veerkracht kunt ontwikkelen en versterken! Daarnaast zorgen bepaalde specifieke onderdelen van de positieve psychologie zoals aandachttraining voor een vergroting van het werkgeheugen en concentratievermogen. Kortom; je goed voelen zorgt voor een optimaal leervermogen.
Deze leergang richt zich niet alleen op onze leerlingen, maar ook op onze ouders en het team van de Dominicus.
 

 

Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl