Kennismaken met de Leerplichtambtenaar

Kennismaken met de Leerplichtambtenaar

Dinsdag 24 september 2019

Beste ouders,

Hierbij wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Marinela Petrusa leerplichtambtenaar bij de gemeente Rotterdam. Het werk van de leerplichtambtenaar is opgedeeld in 2 takken:

 - Leerplichtambtenaar in het basisonderwijs oftewel Primair Onderwijs = PO;

 - Leerplichtambtenaar in het Voortgezet Onderwijs = VO;

Ik werk voornamelijk in het PO en VO. In het PO heb ik de wijken Blijdorp, Liskwartier, Provinierswijk en Delfshaven onder me. Dat betekent dat ik contactpersoon ben van 13 scholen in deze wijken. Als contactpersoon in het PO betekent het dat ik veel met directeuren, intern begeleiders en ouders contact heb. Mijn voornaamste taak als leerplichtambtenaar is dat ik ga over het niet (volledig) volgen van onderwijstijd van leerlingen en (dreigende) uitval van leerlingen van een school. Dit kan in de volgende zaken voorkomen:

1) Ongeoorloofd verzuim (spijbelen). In het PO betekent dit vaak dat ouders hun kinderen thuis houden.
2) Geoorloofd verzuim (ziekte). Bij veelvuldig ziekteverzuim of andere afwezigheid (niet zijnde ongeoorloofd) kan ik ook betrokken worden. Het gaat er dan voornamelijk om dat er sprake is van onderwijstijdverkorting;
3) Luxe verzuim. Ouders brengen kinderen niet naar school om op vakantie te gaan of te blijven;
4) Dreigende uitval van leerlingen op een school vanwege allerlei zaken; 

Ik vertel u graag meer over mijn werkzaamheden onder het genot van een kopje koffie in de teamkamer van de Dominicusschool. Ik ben op donderdagochtend 26 september van 08.15 tot 09.00 uur aanwezig.


Terug

Noorderhavenkade 45D

3039 RG Rotterdam

010 443 25 00

info@nulldominicusschool.nl